Har du en bevilling

Har du en bevilling fra kommunen til dine inkontinens produkter?

Og hvis du har lyst til at bruge vores produkter så send din dokumentation/bevilling, og vi sender dig produkterne.

Bestille en gratis prøvepakke

Vi matcher beløbet uden egenbetaling!

Der vil ikke være en egenbetaling, idet vi matcher din pris på bevillingen.

Send dokumentationen til bevilling@plantsorigins.com.

  • At tilbyde rådgivning og støtte til at forebygge sociale problemer.
  • At tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte.
  • At tilgodese behov, som følge af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige problemer.
  • At fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv- at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvalitet.
  • Hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie.
  • Hjælpen tilrettelægges ud fra den enkeltes behov og forudsætninger og i samarbejde med den e
  1. Det lovmæssige grundlag for den kommunale sagsbehandling er Servicelovens § 112 og Retssikkerhedslovens § 10, 11 og 12.
  1. Den faglige udredning foregår som et samarbejde mellem borgeren, kommunens sygeplejersker med kontinens ansvar, borgerens egen læge og evt. speciallæger eller sygehusafdelinger.
  1. Det lovmæssige grundlag for den kommunale sagsbehandling er Servicelovens § 112 og Retssikkerhedslovens § 10, 11 og 12.
  1. Den faglige udredning foregår som et samarbejde mellem borgeren, kommunens sygeplejersker med kontinens ansvar, borgerens egen læge og evt. speciallæger eller sygehusafdelinger.