Har du en bevilling

Vi er heldige at have denne passionerede kvinde med, som kan hjælpe dig med at forbedre din livskvalitet inden for inkontinenspleje.

Har du spørgsmål eller ønsker uddybning, er du velkommen til at kontakte Helle.

Spørgsmål angående din bevilling og en overgang til PlantsOrigins kan du skrive til Helle på mailadressen: Bevilling@plantsorigins.com

Helle har en YouTube-kanal, hvor hun blandt andet taler om aftaburisering og livet med inkontinens – et emne, hun brænder meget for. Derudover er Helle et aktivt bestyrelsesmedlem hos den danske Kontinensforening

Vores produkter tilbyder ikke kun øget komfort, men de er også åndbare og fremstillet på en miljøvenlig måde med minimal CO2-udledning.

  1. Kontakt din kommunes kontinenssygeplejerske.
    (Få accepteret og bekræftet dit skifte til PlantsOrigins) 
  2. Send billede/kopi af bevilling til bevilling@plantsorigins.com.
    (Husk at bevillingsbeløbet skal figurere på billedet)

3. Du vil modtage produkter fra PlantsOrigins i overensstemmelse med din bevilling.
(Vi matcher prisen. Ingen egenbetaling)

Har du fået afslag?
Fremvis eller print da dokumenter fra linket her til din kommunes kontinenssygeplejerske

Kapitel 6Frit valg af hjælpemidler

Når du skifter til PlantsOrigins, er det værd at vide om Fritvalgsordningen, som er en lovsikret ret for alle borgere, der har fået bevilget hjælpemidler, herunder inkontinensprodukter. Din kommune skal acceptere dit valg.

PlantsOrigins’ produkter opfylder alle kommunens krav, så et skifte til vores produkter kan ikke nægtes. Dog skal skiftet godkendes og bekræftes af din kommune.

Din ret til støtte kan afhænge af dette.

I Servicelovens § 112 står
Kommunen yder støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet:
 
I væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne.
I væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet.
Er nødvendig for, at den pågældende kan udøve et erhverv
Serviceloven videre
At tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer
At tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte
At tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige problemer
At fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv – At lette den daglige tilværelse og forbedre livskvalitet.
Hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie
Hjælpen tilrettelægges ud fra den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte.
Udredning opdeles i en lovmæssig og en faglig udredning
1) Det lovmæssige grundlag for den kommunale sagsbehandling er Servicelovens § 112 og Retssikkerhedslovens § 10, 11 og 12.
 
2) Den faglige udredning foregår som et samarbejde mellem borgeren, kommunens sygeplejersker med kontinens ansvar, borgerens egen læge og evt. speciallæger eller sygehusafdelinger.
 
Man kan henvende sig på flere måder.
 
1) Borgeren retter selv henvendelse til kommunen med et ønske om hjælp til sit inkontinensproblem.
 
2) Speciallæge sender erklæring efter endt undersøgelse/behandling med henblik på bevilling.
 
3) Plejepersonale observerer/rapporterer et inkontinensproblem.